F O R E N I N G S D A T A
CVR:
36003685
Bank:
9570 0012881606
Mobilepay:
90257 Betaling i forb. med efterårsferien i Sorring
37204 Betaling i forb. med selvmost i Voel
Fødevareanmeldelse:

Foreningen er ikke omfattet af kontrol fra fødevaremyndighederne, men skal efterleve reglerne som gælder for produktion af fødevarer.
Derfor krav, at alle skal være registreret medlem og æbler der afleveres skal registreres for oprindelse.
Alt udstyre desinficeres inden og efter brug med desinficerings sæbe.

Stregkode label EAN13

  B E S T Y R E L S E
Formand: Linda Møller
Kasserer: Klaus Madsen
Medlem Bente Rands Mortensen
  Christian Berthelsen
  Tommy Rasmussen
Suppleanter: Bettina Kristensen
Revisor: Jan Lindekilde
Revisorsup: Kirsten Jensen
   
Foreningsvedtægter

primo 2023