M O B I L M O S T N I N G

 

Optaget til mostning af æbler indsamlet oktober 2017.