B A G G R U N D

SorringMost er et nonprofit foretagende. SorringMost er ikke en virksomhed, men en forening af personer der har en fælles interesse i æbler, frugt og forædling af gamle træsorter.
Lokalt findes fra tiden omkring 1900 og frem et utal af gamle æblesorter. Det var dengang hvor Sorring var kendt som en af landets største producent af lervarer. Der blev produceret brugskeramik og især barselspotter - den tids tupperware.

Til at supplere husholdningen var det almindeligt at have frugttræer på havejorderne. De sene sorter var velegnet til opbevaring helt frem til forsommeren.
Fra nabolandsbyen Låsby stammer æblet af samme navn. Ideen til Sorringmost udsprang af ideen om "Madspild" og at alle disse gode æbler ikke skulle gå til spilde, men de kunne gøre nytte som god most. Tanken om at "vores" æbleplantage er fordelt på de bedste "gamle" frugtsorter og passes af kyndige haveejere som værner om deres træer til glæde for dem selv og dem der får glæde af et glas ganske almindeligt koldpresset rå æblesaft.

Første kampagne startede første weekend i 2013. Aflevering af æbler foregik på P-pladsen ved DagliBrugsen Sorring. Æblerne blev ved modtagelsen vejet, skyllet og samlet i big-bag sække. Den følgende weekend var mosten kommet retur fra Randers og klar til udlevering.

/km